SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: 886 649 502 lub 535 334 854
w godz. 17:00 – 09:00 690 075 555

Często powracającym pytaniem ze strony klientów Kancelarii jest zagadnienie winy w procesie rozwodowym.  Klienci przychodzący do Kancelarii często w sposób uzasadniony przeżywają emocjonalnie swoje położenie i zastanawiają się nad ustalaniem w toku procesu rozwodowego winy drugiego małżonka w rozpadzie związku.  Rolą prawnika w takiej sytuacji jest wyjaśnienie tegoż zagadnienia, co pokrótce postaramy się dla Państwa uczynić.

W procesie rozwodowym co do zasady Sąd powinien ustalić winę jednej lub obu stron w rozpadzie związku małżeńskiego. Jest to o tyle istotne, iż ma zapobiegać sytuacjom w których decyzja o rozwodzie byłaby pochopna, a istniałaby szansa na ratowanie małżeństwa. Jeśli natomiast szans takich nie ma,  Sąd musi powziąć przekonanie, że wszystkie więzi małżeńskie wygasły, co często ma związek właśnie z winą w rozpadzie pożycia małżonków.

Adwokat powinien jednak zadać klientowi pytanie w jakim celu chce on ustalać winę w rozpadzie pożycia małżeńskiego. Jeśli jedynym celem ma być wyłącznie wykazanie drugiej stronie swych racji, a w szczególności wyłącznej winy drugiego małżonka, rozsądnym jest przekazanie klientowi sugestii, aby z tego ustalania winy zrezygnował. Przy takowym ustalaniu winy postępowanie najczęściej jest znacznie dłuższe, a przede wszystkim obarczone stresem również dla strony, która czuje się stroną niewinną, bowiem musi ona wracać do przykrych dla niej wspomnień.

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy przewiduje możliwość odstąpienia od ustalenia winy w rozpadzie pożycia. Jeśli strony posiadają wspólne małoletnie dzieci Sąd może się wówczas skupić na tym, czy rozwód nie jest sprzeczny z ich dobrem oraz ustaleniem obowiązku alimentacyjnego na ich rzecz.  W przypadku braku ustalenia winy możliwym jest w praktyce zakończenie postępowania na pierwszym posiedzeniu sądowym. W zakresie obowiązku alimentacyjnego dotyczącego małoletnich dzieci stron istotnym jednak będzie tutaj przygotowanie odpowiednich i wyczerpujących dokumentów potwierdzających ponoszone na dzieci wydatki.

Zagadnienie winy ma jednak bardzo istotne znaczenie w sytuacji, w której strona niewinna chciałaby aby na jej rzecz od małżonka winnego zasądzone było świadczenie alimentacyjne.     W przypadku bowiem ustalenia wyłącznej winy jednego z małżonków drugi z nich (małżonek niewinny) może domagać się zasądzenia alimentów na swoją rzecz od małżonka wyłącznie winnego rozpadu pożycia – co istotne nawet wtedy, gdyby nie pozostawał w niedostatku – pod warunkiem, że rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Jednym słowem w przypadku ustalenia wyłącznej winy drugiego małżonka możliwym jest obciążenie go obowiązkiem alimentacyjnym na rzecz małżonka niewinnego w dość szerokiej ilości przypadków.

Takie rozwiązanie będzie szczególnie uzasadnione w sytuacji, w której małżonek niewinny np. poświęcił swoją edukację czy karierę zawodową dla opieki nad dziećmi stron, podczas gdy drugi małżonek karierę tą rozwijał, w konsekwencji czego znacznie zwiększył swe możliwości zarobkowe.  Zasądzenie w takim przypadku alimentów na rzecz małżonka niewinnego jest etycznie uzasadnione i ma na celu zapobieżenie pogorszenia jego sytuacji życiowej w skutek rozstania małżonków.

Rozpatrując zagadnienie winy należy mieć jednak na uwadze, że wina ta nie jest oceniana procentowo czy ułamkowo. Możliwe są wyłącznie dwa rozwiązania, tj. wyłączna wina jednego z małżonków lub współwina obojga.  Nie jest również oceniany stopień winy każdego z małżonków. Zatem w sytuacji, w której (biorąc pod uwagę okoliczności sprawy) większość winy można przypisać jednemu z małżonków, a drugiemu winę można przypisać w mniejszym stopniu – Sąd i tak orzeka wyłącznie współwinę obu stron.  Zatem w sytuacji, w której zagadnienie winy nie jest jednoznaczne i oczywiste jej dochodzenie może nie przynieść oczekiwanych rezultatów, a decyzja w tym zakresie winna być podejmowana po konsultacji z doświadczonym adwokatem.

Podsumowując, w sprawach rozwodowych właśnie od doświadczenia adwokata zależy ocena indywidualnych okoliczności sprawy. Również z uwagi na zagadnienia alimentacyjne warto skonsultować się z adwokatem,

Zespół naszej Kancelarii posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, dotyczących kontaktów z dziećmi oraz władzy rodzicielskiej. Niezależnie od tego więc, czy osoba chce korzystać w toku postępowania z pomocy profesjonalisty, czy też występować samodzielnie, warto skorzystać chociażby z porady prawnej, aby nie popełnić błędów, których konsekwencje na przyszłość mogą być długofalowe.

KategoriaPrawo Rodzinne
Tagi
Write a comment:

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

© 2005 - 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone Adwokat Jarosław Woźniak: Kancelaria Adwokacka,
Gniezno ul. Tumska 14/3 oraz Września
Zasady Poufności  | Nota Prawna   | Klauzula Informacyjna  

ZNAJDŹ NAS NA:

Strony www: OpenArt Studio

Online Shopping in BangladeshCheap Hotels in Bangladesh