Obsługa prawna przedsiębiorców

Adwokat Jarosław Woźniak posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców które zdobył już jako radca prawny. Wielokrotnie lepszym rozwiązaniem dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jest pomoc prawnika nie dopiero w przypadku sytuacji awaryjnej, lecz pomoc bieżąca.

Kancelaria Adwokata Jarosława Woźniaka prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych na zasadzie umów stałych, w ramach których za jedną zryczałtowaną opłatą miesięczną możliwe jest uzyskanie pomocy prawnej we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa. Szczegóły współpracy określa indywidualna umowa. Możliwa jest pomoc prawna w siedzibie firmy oraz drogą komunikacji elektronicznej. W ramach umowy Kancelaria zajmuje się między innymi zagadnieniami prawnymi dotyczącymi kontroli umów i innych dokumentów prawnych firmy, pomocą i konsultacją w negocjacjach biznesowych przedsiębiorstwa, windykacją należności, sprawami pracowniczymi pod kątem zgodności działań przedsiębiorcy z przepisami kodeksu pracy, reprezentowaniem względem organów podatkowych, ZUS oraz oczywiście reprezentowaniem w postępowaniach sądowych.