Przeczytaj Notę Prawną

 

Strona – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez adwokata Jarosława Woźniaka prowadzącego Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Tumskiej 14/3, NIP 667-114-82-01, REGON 301518669, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez kancelarię a także innych światowych zasobów Internetu.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jarosław Woźniak informuje, iż wszelkie dane zawarte na niniejszej Stronie oraz stronach z nim związanych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym.

Korzystanie ze strony internetowej www.wozniak-kancelaria.pl (“Strona”) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione poniżej warunki, bez możliwości zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli użytkownik nie akceptuje poniższych warunków nie jest uprawniony do korzystania ze Strony.

Adwokat Jarosław Woźniak prowadzący kancelarię adwokacką wyraża zgodę, aby użytkownicy przeglądali zawartość Strony, drukowali i kopiowali jego fragmenty dla użytku osobistego. Zabrania się wykorzystywania informacji zawartych na Stronie dla celów komercyjnych.

Adwokat Jarosław Woźniak prowadzący kancelarię adwokacką nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych informacji publikowanych na Stronie oraz stronach z nią związanych (mogą być one przedstawione lub udostępnione w formie skróconej, niepełnej lub być przedawnione) a całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania tych informacji ponosi użytkownik Strony.

W szczególności Adwokat Jarosław Woźniak prowadzący kancelarię adwokacką nie ponosi odpowiedzialności za:

  • decyzje użytkowników podejmowanie na podstawie informacji zawartych na Stronie,
  • skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych na Stronie,
  • zawartość stron zewnętrznych połączonych ze Stroną za pomocą linków,
  • bezpośrednie, pośrednie oraz przypadkowe straty i szkody spowodowane przez użytkowników lub osoby trzecie powstałe w wyniku korzystania ze Strony,
  • przerwy w dostępie do sieci internet,
  • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, wirusami, błędami systemów operacyjnych,
  • działanie osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio wynikające z korzystania ze Strony naruszające prawo, w tym zwłaszcza wszelkie informacje zamieszczone na Stronie bez zgody adwokata Jarosława Woźniaka lub przez niego nie opracowane.

Adwokat Jarosław Woźniak prowadzący kancelarię adwokacką ma prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Strony lub jego części bez konieczności powiadamiania o tym fakcie użytkowników.

Wszelkie nazwy, logo i znaki, w tym zwłaszcza nazwy i logo firm, znaki towarowe, inne oznakowania produktów, hasła reklamowe itp. (“Znaki Handlowe”) pojawiające się na niniejszej Stronie są, o ile nie podano inaczej, znakami handlowymi zastrzeżonymi na rzecz Jarosława Woźniaka prowadzącego kancelarię oraz podlegają ochronie prawnej. Użycie lub niewłaściwe użycie znaków handlowych lub jakichkolwiek innych elementów treści niniejszej Strony jest surowo zakazane.

Wszystkie materiały zamieszczone na Stronie są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów nie może być kopiowany, modyfikowany, dystrybuowany, publikowany, ładowany, wyświetlany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków, w szczególności: elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia Adwokata Jarosława Woźniaka.