Prawo Rodzinne

 • Rozwody,
 • Alimenty,
 • Podział majątku małżeńskiego.

Kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w sprawach rozwodowych oraz związanych z alimentami. Postępowanie rozwodowe nie jest postępowaniem mniej skomplikowanym od innych i również wymaga profesjonalizmu dla osiągnięcia celu zgodnego z wolą klienta. W toku postępowania rozwodowego sąd zasadniczo ustala przyczyny rozkładu pożycia małżonków.

Prawo Cywilne

 • Dochodzenie należności,
 • Windykacja, 
 • Odszkodowanie,
 • Zadośćuczynienie,
 • Renta, 
 • Spadki,
 • Testamenty,
 • Zachowek.

Adwokat Jarosław Woźniak posiada bogate doświadczenie w przedmiocie reprezentowania klientów w sprawach prowadzonych przed sądami cywilnymi. 

Prawo pracy

Prawidłowe wykonywanie stosunku pracy pozostaje zarówno w interesie pracodawcy jak i pracownika. Adwokat Jarosław Woźniak posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie prawa pracy, nie tylko w zakresie wszelkiego rodzaju roszczeń pracowniczych (np. w zakresie przywrócenia do pracy, wypłaty wynagrodzenia, odprawy) lecz również obrony prawnej pracodawcy wobec niezgodnych z prawem zachowań pracownika.

Prawo Karne

Adwokat Jarosław Woźniak uprawniony jest do pełnienia funkcji obrońcy oraz pełnomocnika w toku całego postępowania karnego (reprezentowanie i obrona w toku postępowania przygotowawczego przed organami ścigania tj Policją i Prokuraturą, a następnie w toku całego postępowania sądowego).
Prawo do obrony oraz sprawiedliwego i szybkiego sądu jest jednym z podstawowych praw przysługujących każdemu obywatelowi. Adwokat Jarosław Woźniak zapewnia dochowanie należytej, wysokiej staranności, celem prawidłowej obrony.

Obsługa Prawna Firm

Adwokat Jarosław Woźniak posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców które zdobył już jako radca prawny. Wielokrotnie lepszym rozwiązaniem dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jest pomoc prawnika nie dopiero w przypadku sytuacji awaryjnej, lecz pomoc bieżąca.
Kancelaria Adwokata Jarosława Woźniaka prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych na zasadzie umów stałych, w ramach których za jedną zryczałtowaną opłatą miesięczną możliwe jest uzyskanie pomocy prawnej we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa.

Nasza kancelaria prowadzi sprawy m.in. z zakresu: pozwów cywilnych; prawa karnego; opinii prawnych; windykacji: przedsądowej, sądowej, egzekucyjnej; postępowania i reprezentowanie przed organami skarbowymi; odszkodowań; prawa pracy; postępowania i reprezentowanie przed ZUS; prawa ubezpieczeń: szkody komunikacyjne, szkody na nieruchomościach; prawa administracyjnego: reprezentowanie w sporach z organami administracyjnymi; prawa podatkowego; spraw rozwodowych; alimentów; prawa spółek handlowych; prawa działalności gospodarczej; spadków; prawa wykroczeń.

 

 

MASZ PYTANIE? NAPISZ DO NAS!