Dochodzenie należności, Windykacja

Adwokat Jarosław Woźniak posiada bogate doświadczenie w przedmiocie reprezentowania klientów w sprawach prowadzonych przed sądami cywilnymi. Kancelaria specjalizuje się postępowaniach zmierzających do odzyskania należności klientów oraz zabezpieczania ich interesów w postępowaniach sądowych.

Z uwagi na doświadczenie zawodowe (wykonywanie wcześniej zawodu radcy prawnego oraz asesora komorniczego) adwokat Jarosław Woźniak posiada szeroki zakres wiedzy dający pewność wykorzystania wszelkich środków prawnych zmierzających do jak najszybszego odzyskania dochodzonych należności (między innymi postępowanie zabezpieczające, skarga pauliańska, nadzór nad komorniczym postępowaniem egzekucyjnym, skarga na czynności komornika).

Tak więc trafiając z windykacją do Kancelarii mogą być Państwo pewni, iż podjęte zostaną wszystkie działania aby wyegzekwować Państwa należność.

   

Odszkodowanie, Zadośćuczynienie, Renta

Jedną ze specjalizacji Kancelarii jest również reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących odszkodowań i zadośćuczynień, które niestety najczęściej znajdują swój finał w sądzie.

Adwokat Jarosław Woźniak prowadzi sprawy przeciwko firmom ubezpieczeniowym w związku z wypadkami komunikacyjnymi czy innymi zdarzeniami skutkującymi powstaniem roszczenia wobec zakładu ubezpieczeń (np. pożar ubezpieczonej nieruchomości).

Kancelaria dochodzi odszkodowań za straty w mieniu, zadośćuczynień, odszkodowań, rent w związku z uszkodzeniem ciała i rozstrojem zdrowia oraz pogorszeniem widoków i możliwości zarobkowych na przyszłość. Kancelaria prowadzi również sprawy dotyczące błędów medycznych.

Jeśli ubezpieczyciel wypłaca Państwu odszkodowanie warto chociażby skonsultować się z adwokatem celem ustalenia czy jest wypłacone w należytej wysokości. Jeśli w wypadku komunikacyjnym doznaliście Państwo uszczerbku na zdrowiu również warto skorzystać z porady aby ustalić Państwa prawa wobec ubezpieczyciela. W przypadku błędnego działania lekarza czy innego personelu medycznego, który zaskutkował pogorszeniem stanu Państwa zdrowia, również należy skonsultować się z adwokatem. Porada prawna nie zobowiązuje do skierowania sprawy na drogę sądową, natomiast z pewnością pomoże Państwu poznać Państwa prawa.

   

Spadki, Testamenty, Zachowek

Każdy człowiek albo już, albo w przyszłości będzie uczestniczył w regulowaniu spraw spadkowych. Najczęściej dotyczy to naszych krewnych i spraw związanych ze spadkobraniem po nich. Niewątpliwie należy tutaj zasięgnąć porady adwokata.

Adwokat podpowie jak najkorzystniej przeprowadzić postępowanie spadkowe, jak się zachować jeśli jesteśmy pominięci w testamencie, jak rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci. Adwokat Jarosław Woźniak przeprowadził już wiele takich postępowań i daje gwarancję starannej i rzetelnej pomocy prawnej w tej dziedzinie.