Prawo Pracy

Obecne prawo pracy stanowi w znacznej mierze samodzielną gałąź prawa, mimo że wywodzi się z prawa cywilnego.

Należy pamiętać, iż prawidłowe wykonywanie stosunku pracy pozostaje zarówno w interesie pracodawcy jak i pracownika. Adwokat Jarosław Woźniak posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie prawa pracy, nie tylko w zakresie wszelkiego rodzaju roszczeń pracowniczych (np. w zakresie przywrócenia do pracy, wypłaty wynagrodzenia, odprawy) lecz również obrony prawnej pracodawcy wobec niezgodnych z prawem zachowań pracownika.