Prawo Karne

Adwokat Jarosław Woźniak uprawniony jest do pełnienia funkcji obrońcy oraz pełnomocnika w toku całego postępowania karnego (reprezentowanie i obrona w toku postępowania przygotowawczego przed organami ścigania tj Policją i Prokuraturą, a następnie w toku całego postępowania sądowego).

Prawo do obrony oraz sprawiedliwego i szybkiego sądu jest jednym z podstawowych praw przysługujących każdemu obywatelowi. Adwokat Jarosław Woźniak zapewnia dochowanie należytej, wysokiej staranności, celem prawidłowej obrony. Oczywistym jest tutaj nie tylko zapoznanie się z całokształtem dostępnej dokumentacji, ale również dokonanie ustaleń z klientem oraz zapoznanie się z aktualnym orzecznictwem sądowym. Każda sprawa jest rozpatrywana z równie dużą starannością celem jak najwyższej jakości obrony.