Rozwody, Alimenty, Podział majątku małżeńskiego

Kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w sprawach rozwodowych oraz związanych z alimentami. Postępowanie rozwodowe nie jest postępowaniem mniej skomplikowanym od innych i również wymaga profesjonalizmu dla osiągnięcia celu zgodnego z wolą klienta. W toku postępowania rozwodowego sąd zasadniczo ustala przyczyny rozkładu pożycia małżonków. Brak profesjonalnego pełnomocnika może skutkować wieloma negatywnymi konsekwencjami, jak oddalenie powództwa rozwodowego, nie przyznanie alimentów, przyznanie tychże alimentów w zbyt niskiej wartości bądź w kwocie zbyt wysokiej jak na możliwości strony zobowiązanej do ich uiszczania. Skorzystanie z pomocy adwokata w takich sytuacjach wydaje się być niezbędne i daje klientowi pewność właściwej reprezentacji jego interesów.

Sprawy rozwodowe niosą też z sobą najczęściej problem podziału majątku małżeńskiego po ustaniu małżeństwa. Zagadnienie to wymaga pomocy profesjonalisty, który pomoże skalkulować wartość majątku, zaproponuje sprawiedliwy i zgodny z oczekiwaniami klienta jego podział oraz przeprowadzi postępowania przed sądem, bądź ugodowo w trybie pozasądowym. Najczęściej majątek małżeński jest to majątek dorobkowy tworzony przez wiele lat i warto tutaj zabezpieczyć swój interes, co bez pomocy adwokata może być trudne.

Niezależnie od wyżej wymienionych zagadnień Kancelaria prowadzi inne sprawy rodzinne w zakresie określonym przepisami prawa, w szczególności przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.