SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: 886 649 502 lub 535 334 854
w godz. 17:00 – 09:00 690 075 555

Z praktyki naszej kancelarii wiemy, że niestety bardzo często przy rozwodach dodatkowym trudnym zagadnieniem dla rozwodzących się małżonków jest podział majątku, który strony wypracowały w trakcie trwania związku małżeńskiego.

Część pierwsza.

Na pierwszy rzut oka problemy są dość oczywiste i mogłoby wydawać się, że osoby nie będące prawnikami będą w stanie same, w sposób ugodowy, dokonać podziału majątku. Jak się jednak okazuje, w praktyce istnieje wiele problemów i zagadnień prawnych oraz faktycznych, co do których małżonkowie nie mają wiedzy. Jak najbardziej zasadnym jest więc skorzystanie z usług adwokata przy podziale takiego majątku – poniesiony koszt usługi prawnej jest bowiem wielokrotnie niższy od strat, jakie można ponieść w przypadku prób samodzielnego przebrnięcia przez proces podziału majątku.

Zanim przejdę do zagadnień ściśle prawnych chciałbym zaznaczyć, iż tak jak i przy samym rozwodzie, poza kwestią sprawiedliwego i zgodnego z naszymi oczekiwaniami rozstania małżonków, określenia alimentów, kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej – praktyczną, istotną rolę w przypadku osoby rozwodzącej się odgrywają emocje, które niezależnie od naszej woli przenoszą się również do sali sądowej, a nawet pism do sądu kierowanych. Już tutaj nieoceniona okaże się pomoc adwokata, który jest w takiej sytuacji racjonalnym i opanowanym profesjonalistą, potrafiącym odpowiednio przeprowadzić klienta przez cały proces rozwodu.

To samo dotyczy podziału majątku małżeńskiego. Często klienci działając emocjonalnie podejmują błędne decyzje np. nie godząc się na korzystną dla nich ugodę proponowaną przez stronę przeciwną czy też sąd i wikłając się w długotrwały proces, czy też pisząc samodzielnie pisma oraz występując samodzielnie w sądzie – składając oświadczenia co do składników majątku i nie znając konsekwencji prawnych swych działań – co w końcowym rozrachunku okazuje się dla nich niekorzystne. Pomoc adwokata, który od początku bazując na swej wiedzy i dużym doświadczeniu zawodowym wie jak kształtować stanowisko dotyczące kwestii prawnych dotyczących majątku małżeńskiego – zawsze przynosi duże lepsze rezultaty niż działanie samodzielne osoby nie posiadającej wiedzy prawnej.

Przechodząc zaś do szczegółów postępowania o dział majątku małżeńskiego należy najpierw wskazać, iż zasadniczo dokonać go można dopiero z momentem prawomocnego orzeczenia rozwodu, kiedy to ustaje wspólność majątkowa małżeńska. Od tej chwili małżonkowie stają się „zwykłymi” współwłaścicielami majątku, który wcześniej był ich majątkiem małżeńskim. Od momentu rozwodu małżonkowie zasadniczo stają się więc współwłaścicielami wszystkich składników majątku po połowie.  I tak, jeśli posiadają wspólną nieruchomość, stają się jej właścicielami po ½ części. To samo dotyczy tzn. majątku ruchomego, w skład którego wchodzą wszystkie rzeczy nie będące nieruchomościami tj. samochody, wyposażenie mieszkania, środki pieniężne i wiele innych.

Należy zaznaczyć przy tym, iż istnieje możliwość ustalania na wniosek jednego z byłych małżonków przed sądem, iż w danym konkretnym przypadku zniesienie wspólności majątkowej i podział majątku wspólnego winny mieć miejsce w proporcjach nie po ½ na rzecz każdego z małżonków, lecz majątek ten winien być podzielony nierówno. Taką możliwość daje art. 43 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Należy jednak zaznaczyć, iż mowa tu o sytuacjach wyjątkowych, do których nie można zaliczyć np. takiego stanu faktycznego, iż jeden z małżonków przez cały okres trwania małżeństwa osiągał dochody znacznie wyższe niż drugi z małżonków. Sam fakt dysproporcji w osiąganych przez małżonkach dochodach nie implikuje nierównego podziału majątku stron. Specyfika zagadnienia nierównego podziału majątku małżeńskiego jest zagadnieniem na tyle skomplikowanym i opartym o orzecznictwo sądowe, iż przeprowadzenie takiej sprawy bez udziału adwokata (który wstępnie winien ocenić czy taka możliwość w konkretnej sprawie istnieje) byłoby bardzo trudne.

Już na tym etapie nie sposób wymienić w krótkim i czytelnym artykule wszystkich składników, które wchodzą w skład majątku wspólnego podlegającego podziałowi. Istnieje wiele zagadnień nieoczywistych dla laików. Oczywiście w skład majątku wspólnego wchodzą też prawa majątkowe, oczywiście z wyjątkami i roszczenia z tym związane. I tak np. rozliczeniu w postępowaniu o podział majątku wspólnego podlegają nakłady ponoszone przez każdego z małżonków na majątek wspólny, w szczególności jeśli nakłady te zostały dokonane ze środków uzyskanych spoza tego majątku. Kontynuując przykład, jeśli rodzic jednego z małżonków przekazał sumę pieniężną tytułem darowizny na rzecz swego dziecka i dziecko to (małżonek) tymi środkami wzbogacał majątek dorobkowy powstający w trakcie trwania małżeństwa – np. poprzez generalny remont nieruchomości wspólnej – nakład ten będzie podlegał stosownemu rozliczeniu na korzyść małżonka, który darowiznę otrzymał – przy dzieleniu wspólnego majątku. Idąc dalej również raty leasingowe za samochód opłacane z dochodów małżonków w trakcie małżeństwa w związku z firmą prowadzoną jako działalność gospodarcza jednoosobowa któregoś z małżonków – mogą być rozliczane podczas sprawy o podział majątku małżeńskiego. Przykłady takie można mnożyć – są one szczegółowe i w każdej ze spraw o podział majątku sytuacja niestety wygląda trochę inaczej.

Dalsze zagadnienia związane z podziałem majątku małżeńskiego w drugiej części artykułu.

KategoriaPrawo Rodzinne
Write a comment:

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

© 2005 - 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone Adwokat Jarosław Woźniak: Kancelaria Adwokacka,
Gniezno ul. Tumska 14/3 oraz Września
Zasady Poufności  | Nota Prawna   | Klauzula Informacyjna  

ZNAJDŹ NAS NA:

Strony www: OpenArt Studio

Online Shopping in BangladeshCheap Hotels in Bangladesh