SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: 886 649 502 lub 535 334 854
w godz. 17:00 – 09:00 690 075 555

Mecenas

Ostatnie zmiany w prawie karnym doprowadziły do znacznego zaostrzenia sankcji karnych wobec osób które dopuściły się prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem środków zaburzających zdolność do prowadzenia tychże pojazdów, to jest pod wpływem alkoholu czy jakichkolwiek innych substancji psychoaktywnych.

W szczególności zaś, zgodnie z art.178a kodeksu karnego, odpowiedzialności karnej podlega osoba która znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Osoba taka polega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Oczywiście od indywidualnej decyzji sądu zależy którą w wyżej wskazanych kar zastosuje. Pewnym jest natomiast to, iż na bazie obecnie obowiązujących przepisów (to jest od lipca 2015 roku) obligatoryjnym jest przy popełnieniu takiego przestępstwa orzecznie przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i to na co najmniej 3 lata. Rolą obrońcy oskarżonego w takim postępowaniu jest zindywidualizowanie czynu w oczach sądu orzekającego tak, aby właściwie zastosował ten środek karny, względnie obrona skutkująca uniewinnieniem jeśli istnieją ku temu stosowne przesłanki (wadliwość lub błąd pomiaru czy inne okoliczności wyłączające odpowiedzialność na podstawie art. 178a k.k.)

W przypadku w którym nie mamy wątpliwości że kierowca prowadził pojazd pod wpływem alkoholu i przekroczona została dopuszczalna jego wartość, należy wziąć pod uwagę szereg okoliczności w jakich doszło do popełnienia czynu zabronionego. Inna bowiem będzie sytuacja osoby u której zawartość alkoholu w krwi  w sposób nieznaczny przekroczy wartość 0,5 promila (albo 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza), a inna osoby u której zawartość alkoholu we krwi wynosi 1 promil i więcej. Inna też będzie sytuacja osoby która pod wpływem alkoholu przeparkuje o kilka metrów samochód na osiedlowym parkingu, a inna osoby która jechać będzie najbardziej uczęszczaną przez pojazdy i pieszych ulicą miasta, wreszcie inna będzie sytuacja osoby która dopuszcza się takiego działania na skutek nonszalancji, a inna osoby która reaguje np. na wezwanie krewnego celem ratowania jego życia czy zdrowia.

Co istotne możliwe jest również w stosunku do osoby która dopuściła się przestępstwa określonego w art.178a paragraf 1 kodeksu karnego zastosowanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego. Jednym ze skutków zastosowania przez sąd tej instytucji jest możliwość skrócenia okresu na jaki orzeczony zostanie zakaz prowadzenia pojazdów nawet do jednego roku. W przypadku zaś w którym zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nie przekracza roku, osoba wobec której taki zakaz orzeczono nie musi po upływie tego okresu ponownie zdawać prawa jazdy, co niestety ma miejsce gdy zakaz jest orzeczony na dłuższy okres.

Ważną jest również informacja, iż w przypadku odbycia co najmniej połowy okresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych można zwrócić się do sądu o wydanie orzeczenia zezwalającego odbycie pozostałego okresu zakazu w ten sposób, iż osoba wobec której ten zakaz orzeczono będzie mogła prowadzić pojazdy wyposażone w urządzenie uniemożliwiające uruchomienie pojazdu w przypadku w którym kierowca jest pod wpływem alkoholu. Chodzi tutaj o urządzenie zamontowane w pojeździe w które należy dmuchnąć przed jego uruchomieniem. Jest to o tyle istotne, iż pomaga znacznie zmniejszyć uciążliwość zakazu.

Podsumowując, w przypadku w którym staliby się Państwo podejrzanym popełnienia przestępstwa kierowania pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu, warto udać się do adwokata i to przed składaniem jakichkolwiek oświadczeń wobec organów ścigania. Każdemu przysługuje prawo do obrony, a dobrowolne poddanie się karze w uzgodnieniu z prokuratorem nie zawsze będzie tutaj dobrym rozwiązaniem.

Gniezno, 29 grudnia 2015 – adwokat Jarosław Woźniak

 

(autor powyższego artykułu zastrzega, iż przedstawione powyżej wyjaśnienia nie stanowią indywidualnej porady prawnej, celem prawidłowej pomocy prawnej niezbędne jest spotkanie z adwokatem w siedzibie Kancelarii).

KategoriaPrawo Karne

© 2005 - 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone Adwokat Jarosław Woźniak: Kancelaria Adwokacka,
Gniezno ul. Tumska 14/3 oraz Września
Zasady Poufności  | Nota Prawna   | Klauzula Informacyjna  

ZNAJDŹ NAS NA:

Strony www: OpenArt Studio

Online Shopping in BangladeshCheap Hotels in Bangladesh